Poslání

Aktuality

Rekonstrukce 2019

Z důvodu rekonstrukce našeho zařízení mohou být některé termíny plánovaných RHB pobytů v měsících červenec, srpen, září 2019 zrušeny.
Děkujeme za pochopení.

Rezervace RHB

Pro rezervace a informace o rehabilitačním pobytu kontaktujte vedoucí RHB p. Holíkovou Kateřinu holikova@kruhznojmo.cz, 515264782,(stáhnout prohlášení)

Poslání

Posláním ZDVOP je cíleně, pohotově a odborně pomáhat ohroženým dětem a jejich rodinám, které se nacházejí ve složité sociální situaci. Smyslem naší pomoci je nabídnout uživateli takový souhrn služeb, které budou vycházet z jeho individuálních potřeb a budou dle možností navazovat na jeho dosavadní styl života. Během pobytu dítěte na oddělení ZDVOP jsou zajišťovány veškeré potřeby dítěte, komunikace s rodinou a pracovníky OSPOD. Tyto na sebe navazující činnosti umožňují dítěti se co nejrychleji navrátit zpět do jeho přirozeného rodinného prostředí.

 

Dítě se umísťuje v ZDVOP:

  • na základě rozhodnutí soudu
  • na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  • na základě žádosti zákonného zástupce dítěte
  • požádá-li o to dítě

     

    image